plaatje

Temp met LCD schermpje

24 augustus met Ruben gemaakt.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
/*
* Bas on Tech – DHT11 / DHT22
* Deze les is onderdeel van de lessen op https://arduino-lessen.nl
*
* (c) Copyright 2018 – Bas van Dijk / Bas on Tech
* Deze code en inhoud van de lessen mag zonder schriftelijke toestemming
* niet voor commerciele doeleinden worden gebruikt
*
* YouTube:    https://www.youtube.com/c/BasOnTechNL
* Facebook:   https://www.facebook.com/BasOnTechChannel
* Instagram:  https://www.instagram.com/BasOnTech
* Twitter:    https://twitter.com/BasOnTech
*
* —————————————————————————
*
* PIN AANSLUITINGEN DHT11 & DHT22
*
* Vcc  –> 3.3V
* Data –> 12
* NC
* GND  –> GND
*
* 4K7 (4700) Ohm weerstand tussen 3.3V en Data pin
*
*/

#include “DHT.h”             // Bibliotheek voor DHT sensoren

// Bibliotheek voor communicatie met I2C / TWI apparaten
#include <Wire.h>

// Bibliotheek voor het LCD scherm
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

/*
* Stel hier in welke chip en foromaat LCD je hebt
* Gebruik 0x27 als je chip PCF8574 hebt van NXP
* Gebruik 0x3F als je chip PCF8574A hebt van Ti (Texas Instruments)
* De laatste twee getallen geven het formaat van je LCD aan
* bijvoorbeeld 20×4 of 16×2
*
*/
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);

#define dhtPin 12            // data pin

/*
* Stel hier in welke DHT chip je gebruikt
*/
#define dhtType DHT11        // DHT 11
//#define dhtType DHT22      // DHT 22  (AM2302), AM2321
//#define dhtType DHT21      // DHT 21 (AM2301)

DHT dht(dhtPin, dhtType);    // Initialiseer de DHT bibliotheek

float humidityVal;           // luchtvochtigheid
float tempValC;              // temperatuur in graden Celcius
float tempValF;              // temperatuur in graden Fahrenheit
float heatIndexC;            // gevoelstemperatuur in graden Celcius
float heatIndexF;            // gevoelstemperatuur in graden Fahrenheit

void setup() {
Serial.begin(9600);        // stel de seriële monitor in

dht.begin();               // start het DHT sensor uitlezen

lcd.init();                  // initialiseer het LCD scherm
lcd.backlight();             // zet de backlight aan
lcd.clear();                 // wis het scherm

lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print(“Temp=”);

lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Vocht=”);
}

void loop() {

humidityVal = dht.readHumidity();        // vraag de luchtvochtigheid aan de DHT sensor
tempValC = dht.readTemperature();        // vraag de temperatuur in graden Celcius aan de DHT sensor
tempValF = dht.readTemperature(true);    // vraag de temperatuur in graden Fahrenheit aan de DHT sensor

// Controleer of alle waarden goed zijn uitgelezen, zo niet probeer het opnieuw
if (isnan(humidityVal) || isnan(tempValC) || isnan(tempValF)) {
Serial.println(“Uitlezen van DHT sensor mislukt!”);

// Beëindig de loop() functie
return;
}

// Bereken de gevoelstemperatuur in graden Celcius
heatIndexC = dht.computeHeatIndex(tempValC, humidityVal, false);

// Bereken de gevoelstemperatuur in graden Fahrenheit
heatIndexF = dht.computeHeatIndex(tempValF, humidityVal);

lcd.setCursor(8, 0);
lcd.print(tempValC);

lcd.setCursor(8, 1);
lcd.print(humidityVal);

// Print alle waarden naar de seriële monitor
// \t print een tab, \n print een nieuwe regel karakter
Serial.print(humidityVal);
Serial.print(“\t”);
Serial.print(tempValC);
Serial.print(“\n”);

delay(2000);
}

Ashampoo_Snap_2020.09.02_09h25m24s_007_

Dobbelsteen

//dobbelsteen aangepast 17-11-2020
//blijft 10 aan min dan blijft deze constant random kiezen
// met knopje kan je even kiezen en dan blijft de stand aan.
//weerstanden zijn 220 ohm

int pinLed1 = 3;
int pinLed2 = 5;
int pinLed3 = 4;
int pinLed4 = 8;
int pinLed5 = 7;
int pinLed6 = 9;
int pinLed7 = 6;
int buttonPin = 10;
void setup ()
{
pinMode (pinLed1, OUTPUT);
pinMode (pinLed2, OUTPUT);
pinMode (pinLed3, OUTPUT);
pinMode (pinLed4, OUTPUT);
pinMode (pinLed5, OUTPUT);
pinMode (pinLed6, OUTPUT);
pinMode (pinLed7, OUTPUT);
pinMode (buttonPin, INPUT_PULLUP);
randomSeed(analogRead(0)); //Om het toevalsproces van de functie random te starten
}
void loop()
{
int value;
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) // Ja! De schakelaar is ingedrukt.
value = random(1, 7); //Kies een getal van 1 t/m 6
if (value == 1)
{digitalWrite (pinLed7, HIGH);}

if(value == 2)
{digitalWrite(pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);}

if(value == 3)
{digitalWrite (pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);
digitalWrite (pinLed7, HIGH);}

if (value == 4)
{digitalWrite (pinLed1, HIGH);
digitalWrite (pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);
digitalWrite (pinLed6, HIGH);
}
if (value == 5)
{digitalWrite(pinLed1, HIGH);
digitalWrite (pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);
digitalWrite (pinLed6, HIGH);
digitalWrite (pinLed7, HIGH);
}
if (value == 6)
{digitalWrite (pinLed1, HIGH);
digitalWrite (pinLed2, HIGH);
digitalWrite (pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);
digitalWrite (pinLed6, HIGH);
digitalWrite (pinLed5, HIGH);
}
delay(2000); // Zet de Led’s na 1 seconde weer uit
digitalWrite (pinLed1, LOW);
digitalWrite (pinLed2, LOW);
digitalWrite (pinLed3, LOW);
digitalWrite (pinLed4, LOW);
digitalWrite (pinLed5, LOW);
digitalWrite (pinLed6, LOW);
digitalWrite (pinLed7, LOW);
delay(400);
}

Eerder +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
int pinLed1 = 3;
int pinLed2 = 5;
int pinLed3 = 4;
int pinLed4 = 8;
int pinLed5 = 7;
int pinLed6 = 9;
int pinLed7 = 6;
int buttonPin = 10;
void setup ()
{
pinMode (pinLed1, OUTPUT);
pinMode (pinLed2, OUTPUT);
pinMode (pinLed3, OUTPUT);
pinMode (pinLed4, OUTPUT);
pinMode (pinLed5, OUTPUT);
pinMode (pinLed6, OUTPUT);
pinMode (pinLed7, OUTPUT);
pinMode (buttonPin, INPUT_PULLUP);
randomSeed(analogRead(0)); //Om het toevalsproces van de functie random te starten
}
void loop()
{
int value;
if (digitalRead(buttonPin) == LOW) // Ja! De schakelaar is ingedrukt.
value = random(1, 7); //Kies een getal van 1 t/m 6
if (value == 1)
{digitalWrite (pinLed7, HIGH);}

if(value == 2)
{digitalWrite(pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);}

if(value == 3)
{digitalWrite (pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);
digitalWrite (pinLed7, HIGH);}

if (value == 4)
{digitalWrite (pinLed1, HIGH);
digitalWrite (pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);
digitalWrite (pinLed6, HIGH);
}
if (value == 5)
{digitalWrite(pinLed1, HIGH);
digitalWrite (pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);
digitalWrite (pinLed6, HIGH);
digitalWrite (pinLed7, HIGH);
}
if (value == 6)
{digitalWrite (pinLed1, HIGH);
digitalWrite (pinLed2, HIGH);
digitalWrite (pinLed3, HIGH);
digitalWrite (pinLed4, HIGH);
digitalWrite (pinLed6, HIGH);
digitalWrite (pinLed5, HIGH);
}
delay(2000); // Zet de Led’s na 1 seconde weer uit
digitalWrite (pinLed1, LOW);
digitalWrite (pinLed2, LOW);
digitalWrite (pinLed3, LOW);
digitalWrite (pinLed4, LOW);
digitalWrite (pinLed5, LOW);
digitalWrite (pinLed6, LOW);
digitalWrite (pinLed7, LOW);
delay(1000);
}

Ashampoo_Snap_2020.09.02_09h28m02s_008_

LED met for lus

void setup()
{
pinMode(12, OUTPUT);
pinMode(11, OUTPUT);
pinMode(6, OUTPUT);
}
void loop ()
{
for(int i=0; i<=1; i++)
{digitalWrite(12, LOW);//rood
delay(1000);
digitalWrite(12, HIGH);
delay(100);}

for(int i=0; i<=20; i++)
{digitalWrite(11, HIGH);//geel
delay(50);
digitalWrite(11, LOW);
delay(50);}

for(int i=0; i<=2; i++)
{digitalWrite(6, HIGH);//blauw
delay(500);
digitalWrite(6, LOW);
delay(500);}

for(int i=0; i<=1; i++)
{digitalWrite(12, HIGH);//rood
delay(1000);
digitalWrite(12, LOW);
delay(100);}

}

Ashampoo_Snap_2020.09.02_09h17m39s_001_

Temperatuur op LCD

/*
 * Bas on Tech – DHT11 / DHT22
 * Deze les is onderdeel van de lessen op https://arduino-lessen.nl
 * —————————————————————————
 * (c) Copyright 2018 – Bas van Dijk / Bas on Tech
 * Deze code en inhoud van de lessen mag zonder schriftelijke toestemming
 * niet voor commerciele doeleinden worden gebruikt
 *
 * YouTube:    https://www.youtube.com/c/BasOnTechNL
 * Facebook:   https://www.facebook.com/BasOnTechChannel
 * Instagram:  https://www.instagram.com/BasOnTech
 * Twitter:    https://twitter.com/BasOnTech
 *
 *
 *
 * PIN AANSLUITINGEN DHT11 & DHT22
 *
 * Vcc  –> 3.3V
 * Data –> 12
 * NC
 * GND  –> GND
 *
 * 4K7 (4700) Ohm weerstand tussen 3.3V en Data pin
 *
 */

#include “DHT.h”             // Bibliotheek voor DHT sensoren

// Bibliotheek voor communicatie met I2C / TWI apparaten
#include <Wire.h>

// Bibliotheek voor het LCD scherm
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

/*
 * Stel hier in welke chip en foromaat LCD je hebt
 * Gebruik 0x27 als je chip PCF8574 hebt van NXP
 * Gebruik 0x3F als je chip PCF8574A hebt van Ti (Texas Instruments)
 * De laatste twee getallen geven het formaat van je LCD aan
 * bijvoorbeeld 20×4 of 16×2
 *  
 */  
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);

#define dhtPin 12            // data pin

/*
 * Stel hier in welke DHT chip je gebruikt
 */
#define dhtType DHT11        // DHT 11
//#define dhtType DHT22      // DHT 22  (AM2302), AM2321
//#define dhtType DHT21      // DHT 21 (AM2301)

DHT dht(dhtPin, dhtType);    // Initialiseer de DHT bibliotheek

float humidityVal;           // luchtvochtigheid
float tempValC;              // temperatuur in graden Celcius
float tempValF;              // temperatuur in graden Fahrenheit
float heatIndexC;            // gevoelstemperatuur in graden Celcius
float heatIndexF;            // gevoelstemperatuur in graden Fahrenheit

void setup() {
  Serial.begin(9600);        // stel de seriële monitor in

  dht.begin();               // start het DHT sensor uitlezen

  lcd.init();                  // initialiseer het LCD scherm
  lcd.backlight();             // zet de backlight aan
  lcd.clear();                 // wis het scherm

  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(“Temp=”);

  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(“Vocht=”);
}

void loop() {

  humidityVal = dht.readHumidity();        // vraag de luchtvochtigheid aan de DHT sensor
  tempValC = dht.readTemperature();        // vraag de temperatuur in graden Celcius aan de DHT sensor
  tempValF = dht.readTemperature(true);    // vraag de temperatuur in graden Fahrenheit aan de DHT sensor

  // Controleer of alle waarden goed zijn uitgelezen, zo niet probeer het opnieuw
  if (isnan(humidityVal) || isnan(tempValC) || isnan(tempValF)) {
    Serial.println(“Uitlezen van DHT sensor mislukt!”);

    // Beëindig de loop() functie
    return;
  }
 
  // Bereken de gevoelstemperatuur in graden Celcius
  heatIndexC = dht.computeHeatIndex(tempValC, humidityVal, false);

  // Bereken de gevoelstemperatuur in graden Fahrenheit
  heatIndexF = dht.computeHeatIndex(tempValF, humidityVal);

  lcd.setCursor(8, 0);
  lcd.print(tempValC);

  lcd.setCursor(8, 1);
  lcd.print(humidityVal);
 
  // Print alle waarden naar de seriële monitor
  // \t print een tab, \n print een nieuwe regel karakter
  Serial.print(humidityVal);
  Serial.print(“\t”);
  Serial.print(tempValC);
  Serial.print(“\n”);
 
  delay(2000);
}