Ashampoo_Snap_2020.09.02_10h03m49s_011_

Stopwatch

/*
Bas on Tech – Arduino tutorial
https://arduino-lessen.nl

PIN AANSLUITINGEN LCD

SDA is serial data
SCL is serial clock

GND –> GND (wit)
VCC –> 5V (grijs)
SDA –> A4 (rood)
SCL –> A5 (blauw)

I2C aansluitingen per Arduino:
Uno, Ethernet A4 (SDA), A5 (SCL)
Mega2560 20 (SDA), 21 (SCL)
Leonardo 2 (SDA), 3 (SCL)
Due 20 (SDA), 21 (SCL) of SDA1, SCL1

*/

//// ALGEMEEN ////

// Variabele voor het aantal milliseconden sinds de Arduino is gestart
unsigned long currentMillis = 0;

//// LCD SCHERM ////

// Bibliotheek voor communicatie met I2C / TWI apparaten
#include

// Bibliotheek voor het LCD scherm
#include

/*
Stel hier in welke chip en foromaat LCD je hebt
Gebruik 0x27 als je chip PCF8574 hebt van NXP
Gebruik 0x3F als je chip PCF8574A hebt van Ti (Texas Instruments)
De laatste twee getallen geven het formaat van je LCD aan
bijvoorbeeld 20×4 of 16×2
*/
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);

const int LCDWidth = 20;
const int LCDHeight = 4;

/*
Dit druppel-icoon is online gemaakt met de LCD symbool generator op:
https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/
*/
const byte clockIcon[] = {
0x0E,
0x11,
0x15,
0x15,
0x17,
0x11,
0x11,
0x0E
};

const byte finishFlagIcon[] = {
0x1F,
0x15,
0x1B,
0x15,
0x1F,
0x11,
0x11,
0x11
};

const int intervalLCD = 250; // update het LCD scherm elke 250ms
unsigned long previousMillisLCD = 0; // tijdstip in milliseconden van vorige LCD update

//// DRUKKNOPPEN ////
const int intervalButtonRead = 100; // tijd in milliseconden tussen het uitlezen van de drukknop
unsigned long previousMillisButton = 0; // tijdstip in milliseconden van vorig uitleesmoment van drukknop

const int buttonStartPin = 12; // start/stop knop pin
int buttonStartState = LOW; // staat van de start/stop knop
int buttonStartStatePrevious = LOW; // vorige staat van start/stop knop

const int buttonResetPin = 10; // reset knop pin
int buttonResetState = LOW; // staat van de reset knop
int buttonResetStatePrevious = LOW; // vorige staat van reset knop

bool redrawLCD = true; // geeft aan of het scherm moet worden bijgewerkt

//// STOPWATCH ////
bool stopWatchActive = false; // geeft aan of de stopwacht loopt
unsigned long stopWatchMillis = 0; // tijdstip in milliseconden waarop stopwatch begon te lopen
unsigned long stopWatchTimeElapsed = 0; // verstreken tijd in milliseconden sinds stopwatch begon te lopen

// Start de stopwatch
void stopWatchStart() {
stopWatchMillis = currentMillis;
stopWatchActive = true;
redrawLCD = true;
}

// Stopt de stopwatch
void stopWatchStop() {
stopWatchTimeElapsed = currentMillis – stopWatchMillis;
stopWatchActive = false;
redrawLCD = true;
}

// Reset de stopwatch
void stopWatchReset() {
stopWatchActive = false;
stopWatchMillis = 0;
stopWatchTimeElapsed = 0;
buttonStartState = LOW;
buttonStartStatePrevious = LOW;
buttonResetState = LOW;
buttonResetStatePrevious = LOW;
redrawLCD = true;
}

// Functie voor het uitlezen van de drukknop
void readButtonState() {

// Als het tijdsverschil met de vorige uitlezing groter is dan intervalButtonRead
if (currentMillis – previousMillisButton > intervalButtonRead) {

// Lees de digitale waarden van de schakelaars (LOW/HIGH)
buttonStartState = digitalRead(buttonStartPin);
buttonResetState = digitalRead(buttonResetPin);

// Als de start knop is ingedrukt
if (buttonStartState == HIGH && buttonStartStatePrevious == LOW) {

// Als de stopwatch nog niet loopt start deze. Loopt de stopwatch, stop deze.
if (!stopWatchActive) {
stopWatchStart();
} else {
stopWatchStop();
}

buttonStartStatePrevious = HIGH;

}

// Als de start knop wordt losgelaten en de stopwatch loopt
if (buttonStartState == LOW && buttonStartStatePrevious == HIGH && stopWatchActive) {
buttonStartStatePrevious = LOW;
}

// Als de reset knop wordt ingedrukt, reset de stopwatch
if (buttonResetState == HIGH) {
stopWatchReset();
}

// sla het huidige tijdstip op in previousMillisButton
previousMillisButton = currentMillis;

}
}

// Functie om het LCD scherm bij te werken
void updateLCD() {

// Als het tijdsverschil met de vorige uitlezing groter is dan intervalLCD
if (currentMillis – previousMillisLCD > intervalLCD) {

if (redrawLCD || stopWatchActive) {

lcd.clear();

// Als de stopwacth niet loopt en de verstreken tijd is 0
if (!stopWatchActive && stopWatchTimeElapsed == 0) {
lcd.setCursor(0, 0); // zet de cursor op positie 1, regel 1
lcd.print(“DRUK OP DE STARTKNOP”);
lcd.setCursor(0, 2); // zet de cursor op positie 1, regel 3
lcd.print(” OM TIJD TE STARTEN”);
}

// Als de stopwatch loopt
if (stopWatchActive) {

unsigned long formattedTime = currentMillis – stopWatchMillis;

lcd.setCursor(0,0);

lcd.write(0); // teken het klok icoon van geheugenpositie 0
lcd.print(” “); // schrijf een spatie
lcd.print(formattedTime); // schrijf de verstreken tijd
lcd.print(“ms”); // schrijf ms
}

// Als de stopwatch is stop gezet
if (!stopWatchActive && stopWatchTimeElapsed > 0) {

lcd.setCursor(0,0);

lcd.write(1); // teken het finish icoon van geheugenpositie 0
lcd.print(” “); // schrijf een spatie
lcd.print(stopWatchTimeElapsed); // schrijf de opgemaakte verstreken tijd
lcd.setCursor(0, 3); // zet de cursor op positie 1, regel 4
lcd.print(“DRUK OP DE RESETKNOP”);
}

redrawLCD = false;

}

// sla het huidige tijdstip op in previousMillisLCD
previousMillisLCD = currentMillis;

}

}

void setup() {
Serial.begin(9600); // stel de seriële monitor in

// LCD
lcd.init(); // initialiseer het LCD scherm
lcd.backlight(); // zet de backlight aan
lcd.createChar(0, clockIcon); // definieer een symbool in geheugen positie 0
lcd.createChar(1, finishFlagIcon); // definieer een symbool in geheugen positie 0

}

void loop() {

currentMillis = millis(); // sla de huidige tijd op
readButtonState(); // lees de huidige staat van de drukknopen uit
updateLCD(); // werk het LCD scherm bij

}

Tags: No tags

Comments are closed.