OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ultrasoon ontvanger

//ultrasoon sensor
/*
* Bas on Tech – Ultrasoon sensor
* Deze les is onderdeel van de lessen op https://arduino-lessen.nl
*
* (c) Copyright 2018 – Bas van Dijk / Bas on Tech
* Deze code en inhoud van de lessen mag zonder schriftelijke toestemming
* niet voor commerciele doeleinden worden gebruikt
*
* YouTube: https://www.youtube.com/c/BasOnTechNL
* Facebook: https://www.facebook.com/BasOnTechChannel
* Instagram: https://www.instagram.com/BasOnTech
* Twitter: https://twitter.com/BasOnTech
*
* —————————————————————————
*
*
* Originele code van:
* https://create.arduino.cc/projecthub/Isaac100/getting-started-with-the-hc-sr04-ultrasonic-sensor-036380
*
*
* PIN AANSLUITINGEN
*
* Vcc –> 5V
* Trig –> 12
* Echo –> 8
* GND –> GND
*
*/

const int trigPin = 12; // trigger pin
const int echoPin = 8; // echo in

float duration; // variabele voor tijdsduur als kommagetal (float)
float distance; // variabele voor afstand als kommagetal (float)

void setup() {
Serial.begin(9600); // stel de seriële monitor in
pinMode(trigPin, OUTPUT); // stel de trigger pin in als uitvoer
pinMode(echoPin, INPUT); // stel de echo pin in als invoer
}

void loop() {
digitalWrite(trigPin, LOW); // zet de trigPin op LOW
delayMicroseconds(2); // wacht 2 microseconden zodat de trigPin ook daadwerkelijk LOW is

digitalWrite(trigPin, HIGH); // zet de trigPin op HIGH om ultrasoon geluid te zenden
delayMicroseconds(10); // wacht 10 microseconden
digitalWrite(trigPin, LOW); // set de trigPin op LOW om het zenden te stoppen

duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // vraag de tijdsduur op van hoe lang de echoPin HIGH was.
// Let op dat pulseIn het programma voor pauseert totdat er een signaal terug is ontvangen
// standaard is de timeout 1 seconden. Dus het programma staat maximaal 1 seconde stil.
distance = (duration * 0.0343) / 2; // bereken de afstand aan de hand van de snelheid van het geluid
// dit getal moet door 2 worden gedeeld omdat het geluid heen en terug is gegaan.
Serial.print(“Afstand: “); // Toon het resultaat op de seriële monitor
Serial.println(distance);

delay(100); // wacht 100ms tot een volgende meting
}
lcd sensor
#include

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);

void setup() {
lcd.begin(16, 2);
lcd.print(” Mert Arduino &”);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(” How To Make”);
delay(5000);
lcd.clear();
lcd.print(“Arduino Projects”);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“Tutorials & Make”);
delay(5000);
lcd.clear();
lcd.print(” SUBSCRIBE”);
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print(“FOR MORE VIDEOS”);
delay(5000);
lcd.clear();

}

void loop() {

}

Tags: No tags

Comments are closed.