Ashampoo_Snap_2020.09.02_09h18m55s_004_

Tekst op LCD

Meer informatie over I2C: https://nl.wikipedia.org/wiki/I%C2%B2C-bus
*
*
* PIN AANSLUITINGEN
*
* SDA is serial data
* SCL is serial clock
*
* GND –> GND wit
* VCC –> 5V grijs
* SDA –> A4 rood
* SCL –> A5 blauw
*
*
* I2C aansluitingen per Arduino:
* Uno, Ethernet A4 (SDA), A5 (SCL)
* Mega2560 20 (SDA), 21 (SCL)
* Leonardo 2 (SDA), 3 (SCL)
* Due 20 (SDA), 21 (SCL) of SDA1, SCL1
*
*/

// Bibliotheek voor communicatie met I2C / TWI apparaten
#include

// Bibliotheek voor het LCD scherm
#include

/*
* Stel hier in welke chip en foromaat LCD je hebt
* Gebruik 0x27 als je chip PCF8574 hebt van NXP
* Gebruik 0x3F als je chip PCF8574A hebt van Ti (Texas Instruments)
* De laatste twee getallen geven het formaat van je LCD aan
* bijvoorbeeld 20×4 of 16×2
*
*/
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 20, 4);
//LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 16, 2);

/*
* Dit hart-symbool is online gemaakt met de LCD symbool generator op:
* https://maxpromer.github.io/LCD-Character-Creator/
*/
byte heart[] = {
0x00,
0x0A,
0x1F,
0x1F,
0x0E,
0x04,
0x00,
0x00
};

void setup() {
lcd.init(); // initialiseer het LCD scherm
lcd.backlight(); // zet de backlight aan
lcd.createChar(1, heart); // definieer een symbool in geheugen positie 1
}

void loop() {
lcd.clear(); // wis het scherm

screen1(); // voer functie screen1 uit
delay(2000); // pauzeer 1 seconde

screen2(); // voer functie screen2 uit
delay(2000); // pauzeer 1 seconde
}

void screen1() {

lcd.setCursor(0, 0); // zet de cursor op positie 1, regel 2
lcd.print(” Oh “); // schrijf op scherm
lcd.write(1); // teken symbool uit geheugen positie 1
lcd.print(” BasOnTech.nl”); // schrijf op scherm
delay(2000);
lcd.clear();

}

void screen2() {
lcd.setCursor(1, 1); // zet de cursor op positie 5, regel 2
lcd.print(“I “); // schrijf op scherm
lcd.write(1); // teken symbool uit geheugen positie 1
lcd.print(” Arduino”); // schrijf op scherm
}

Tags: No tags

Comments are closed.